Convocari Adunare GeneralaEvenimente

Convocări Adunare Generală

Stimaţi membri, Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Extraodinară, în condițiile art.154-art.157 și urm. din Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, raportat la prevederile art. 33, art.34 și urm. din Statutul actual al UPFAR-ARGOA, în data de 20.12.2021, ora 13:30, cu recovocare în data de 21.12.2021, ora 13:30. Având în vedere starea de alertă instituită la nivelul României generată de pandemia cu SARS-COV-2 și riscurile infectării populaţiei, precum și necesitatea adoptării de măsuri pentru limitarea răspândirii infecţiei, precum si in conformitate cu prevederile art. 33.3 din Statut, lucrările Adunării Generale Extraodinare se vor desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM (www.zoom.us) pentru participarea la ședință. Membrii sunt rugaţi să iși descarce aplicaţia necesară conectării, și să solicite UPFAR-ARGOA asistenţa pentru descărcarea si conectarea în vederea participării la lucrările Adunarii Generale. Exprimarea votului se va realiza prin comunicare electronică, în timpul sesiunii videoconferinţei, luându-se în considerare şi mandatele de reprezentare trimise prin poştă sau prin poştă electronică la UPFAR-ARGOA, şi recepţionate de UPFAR-ARGOA până cel târziu la sfîrşitul şedinţei Adunării Generale. Voturile prin poştă vor fi trimise cu confirmare de primire, care să arate data recepţionării acestora de către UPFAR-ARGOA. Lucrările Adunării Generale Ordinare se vor desfăşura cu următoarea ordine de zi si proiecte de hotarari..

Stimaţi membri,

Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Ordinară, în condițiile art.154-art.157 și urm. din Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, raportat la prevederile art. 33, art.34 și urm. din Statutul actual al UPFAR-ARGOA, în data de 27.04.2021, ora 13:30, cu recovocare în data de 28.04.2021, ora 13:30.

Având în vedere starea de alertă instituită la nivelul României generată de pandemia cu SARS-COV-2 și riscurile infectării populaţiei, precum și necesitatea adoptării de măsuri pentru limitarea răspândirii infecţiei, lucrările Adunării Generale Ordinare se vor desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM (www.zoom.us) pentru participarea la ședință.

Membrii sunt rugaţi să iși descarce aplicaţia necesară conectării, și să solicite UPFAR-ARGOA asistenţa pentru descărcarea si conectarea în vederea participării la lucrările Adunarii Generale.

Exprimarea votului se va realiza prin comunicare electronică, în timpul sesiunii videoconferinţei, luându-se în considerare şi mandatele de reprezentare. trimise prin poştă sau prin poştă electronică la UPFAR-ARGOA, şi recepţionate de UPFAR-ARGOA până cel târziu la sfîrşitul şedinţei Adunării Generale.

Voturile prin poştă vor fi trimise cu confirmare de primire, care să arate data recepţionării acestora de către UPFAR-ARGOA.

Lucrările Adunării Generale Ordinare se vor desfăşura cu următoarea ordine de zisi proiecte de hotarari.

Stimaţi membri,
Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Extraordinară, în condițiile art.154 – art.157 și urm. din Legea 8/1996, republicată, raportat la prevederile art. 33, art.34 și urm. din Statutul actual al UPFAR-ARGOA, la data de 16.12.2020, cu recovocare în data de 17.12.2020, ora 13:30, care va avea loc online prin vidoconferința pe platforma www.zoom.us , exprimarea votului realizandu-se online în timpul sesiunii videoconferinţei, luându-se în considerare şi mandatele de reprezentare transmise prin poştă sau prin poştă electronică la UPFAR-ARGOA, până cel târziu la sfîrşitul şedinţei.

hotarari_age_17.12.2020

convocare_ordinea_de_zi_age_16-17.12.2020

mandat_reprezentare_age_16-17.12.2020

proiecte_hotarari_ago_16-17.12.2020_semnat_cdNr. AGE 03.210/14.10.2020

Stimaţi membri,

Urmare a intențiilor exprimate de majoritatea simplă a membrilor UPFAR-ARGOA, prin prezenta vă anunțăm că desfașurarea Adunării Generale Extraordinare din data de 15.10.2020 orele 11:00, cu recovocare în data de 16.10.2020 orele 11:00, va avea loc online prin vidoconferința pe platforma www.zoom.us , exprimarea votului realizandu-se online în timpul sesiunii videoconferinţei, luându-se în considerare şi mandatele de reprezentare.

În acest sens membrii care dețin mandate de reprezentare, netransmise pană la data prezentei, sunt rugați să le trimita prin e-mail la adresa secretariat@upfarargoa.ro , pană la data 15.10.2020 ora 10:00.

Deoarece sesiunea videoconferinţei poate fi întreruptă de către sistem, în funcţie de suprasolicitarea traficului de date din perioada respectivă, fiecare membru va avea un timp alocat de formulare a opiniilor.

Vă rugăm să descarcaţi şi să studiaţi funcţionalitatea aplicaţiei www.zoom.us şi să vă asiguraţi că device-ul dvs. are posibilitatea accesarii unei camere video şi a unui microfon.

Totodată ținand cont de modificarile statutului UPFAR-ARGOA, aprobat în AGO din 14.08.2020, înscrise în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor la poziţia nr.102/02/05.10.1999, vă rugăm sa aveți în vedere, la intocmirea mandatelor, prevederile art. 11.5 respectiv 11.6 din statutul UPFAR-ARGOA “ 11.5 Nu poate fi membru UPFAR ARGOA persoana care deține simultan calitatea de membru al altui organism român de gestiune colectivă din domeniu, pentru aceleaşi drepturi si pentru aceleaşi opere audiovizuale/videograme.

11.6 Nu poate fi membru – persoana fizică UPFAR-ARGOA dacă el deţine simultan şi calitatea de administrator/manager sau similar, al unei persoane juridice membră UPFAR-ARGOA.”

Statutul îl regasiti pe site-ul nostru, la sectiunea http://www.upfarargoa.ro/sites/default/files/statut_upfar-argoa_valabil_din_30.09.2020.pdf

 


Stimaţi membri,

Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Extraordinară, în condițiile art.154 – art.157 și urm. din Legea 8/1996, republicată, raportat la prevederile art. 33, art.34 și urm. din Statutul actual al UPFAR-ARGOA, la data de 15.10.2020, ora 11:00, care va avea loc la adresa din București, Calea Dorobanţilor nr. 50B – HOTEL MARSHAL GARDEN – etaj 6 – Sala Ametist, sector 1, cu reconvocare la data de 16.10.2020 la aceeași oră, adresă și cu aceeași ordine de zi.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare și să-l trimiteţi până cel târziu 09.10.2020, la adresa poştala: UPFAR-ARGOA, Bucureşti, din str. Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, sector 1, Bucureşti, Tel & fax 021.311.71.04/ 021.310.09.04 sau prin poșta electronică: secretariat@upfarargoa.ro .

Membrii sau reprezentanții acestora urmează să se prezinte cu ștampila societății sau mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

hotarari_age_16.10.2020.pdf 
convocare_ordinea_de_zi_age_15-16.10.2020.pdf 
proiecte_hotarari_ago_15-16.10.20201.pdf
 
 

Stimaţi membri,

Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală, în condițiile art.154-art.157 și urm. din Legea 8/1996, republicată, raportat la prevederile art. 33, art.34 și urm. din Statutul actual al UPFAR-ARGOA, la data de 13.08.2020, ora 11:00, care va avea loc la adresa din București, Calea Dorobanţilor nr. 50B – HOTEL MARSHAL GARDEN – etaj 6 – Sala Ametist, sector 1, cu reconvocare în data de 14.08.2020, la aceeași oră, adresă și cu aceeași ordine de zi.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare și să-l trimiteţi până cel târziu 10.08.2020, la adresa poştala: UPFAR-ARGOA, Bucureşti, din str. Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, sector 1, Bucureşti, Tel & fax 021.311.71.04/ 021.310.09.04 sau prin poșta electronică: secretariat@upfarargoa.ro .

Membrii sau reprezentanții acestora urmează să se prezinte cu ștampila societății sau mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

Documentele adunarii generale pot fi consultate, conform prevederilor art. 170 alin.(7), respectiv, alin.(8) din Legea 8/1996, modificata, la sediul UPFAR-ARGOA din strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1, Bucuresti sau cu user-ul si parola comunicate.

Conform normelor actuale, in incinta hotelului si implicit a salii de conferinta este obligatoie purtarea mastii de protectie.
Accesul la sala de conferinta se face cu liftul si este permisa doar urcarea/ coborarea a maxim doua persoane simultan.
Se poate renunta la masca doar pe terasa de la etajul 6.

 

AtasamenteSize
dare_de_seama_anexa_1_2019_hot.ago_nr.2_14.08.2020_ok.pdf1.56 MB
dare_de_seama__anexa_2_hot.ago_nr.2_14.08.2020_ok.pdf46.37 KB
situatia_anuala_2019_activit.colect-repat_ok_.pdf185.06 KB
situatii_financiare_2019.pdf1.51 MB
convocare_ordinea_de_zi_ago_13-14.08.20202.pdf469.25 KB
proiecte_hotarari_ago_13-14.08.2020ok.pdf416.08 KB
hotarari_ago_14.08.2020.pdf275.49 KB
aviz_orda_propunere_modif.statut.pdf1.13 MB

Stimati membri
La initiativa Consiliului Director din data de 02.04.2020, având în vedere contextul social creat de pandemia cu coronavirus şi emiterea Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență, în cadrul Adunarii Generale din 23 aprilie 2020, cu reconvocare pe 24 aprilie 2020, vor fi discutate Proiectele de hotărâri, de pe ordinea de zi, necesare depunerii obligațiilor fiscale la ANAF până la data de 29 aprilie 2020 şi a Proiectelor de hotărâri necesare bunei desfășurării a activităților UPFAR-ARGOA , pâna la deblocarea situației existente, după cum urmează :

1. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr.2 – Aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2019;

2. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr.3- Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2019 și aprobarea bilanțului contabil prezentat cu anexe, pentru exercițiul financiar contabil al anului 2019.

3. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr.4 – Aprobarea raportului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, prezentat pe anul 2019 și rectificarea acestuia, precum și aprobarea propunerilor privind rezultatul exerciţiului financiar 2019.

4. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară Nr. 5 – Aprobarea propunerilor privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

5. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 7 – Aprobarea Raportului Directorului General privind activitatea desfasurata în anul 2019 şi descărcarea de gestiune a acestuia;

6. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 11 – Alegerea cenzorului pentru supravegherea activității financiare a anului 2020;

7. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară Nr. 12 – Stabilirea comisionului administrativ pentru anul 2020.

Restul Proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi, vor fi discutate în Adunare generală viitoare, care va fi programată în termenul legal prevăzut de Legea 8/1996 (maxim 8 luni de la sfârșitul exercițiului financiar din anul precedent).

Având în vedere faptul că adunarea generală nu se poate desfăşura prin prezenţa fizică a membrilor, Adunare Generala Ordinară a UPFAR-ARGOA, convocată pentru data de de 23.04.2020 ora 13:00, cu reconvocare în data de 24.04.2020 ora 13:00, se va realiza prin videoconferinţă, pe platforma www.zoom.us , exprimarea votului va fi on line în timpul sesiunii videoconferinţei, luându-se în considerare şi mandatele de reprezentare.

Din păcate sesiunea videoconferinţei poate fi întreruptă de către sistem în funcţie de suprasolicitarea traficului de date din perioada respectivă, în acest sens, fiecare membru va avea un timp limitat de formulare a opiniilor.

Va rugăm să studiaţi Proiectele de pe ordinea de zi pe care le găsiţi pe site-ul UPFAR-ARGOA, la secţiunea http://www.upfarargoa.ro/evenimente/adunare-generala-2020 , ce va putea fi accesata cu userul şi parola comunicată.

In acest sens vă rugăm să descarcaţi şi să studiaţi funcţionalitatea aplicaţiei www.zoom.us şi să vă asiguraţi că device-ul dvs. are posibilitatea accesarii unei camere video şi a unui microfon, urmând ca în data de 16 aprilie 2020, ora 12, să realizăm o simulare de conectare. Veti primi de la adresa argoaupfar@gmail.com, un email cu un link pe care va trebui să-l accesaţi în vederea conectării.

Vă stam la dispoziţie pentru orice întrebări/nelămuriri ce pot fi adresate şi telefonic la numărul 0723.389.209 Dna. Irina-Mihaela Chender.

Consiliul Director UPFAR-ARGOA


ANUNT AGO 2020

Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Ordinară, în condițiile art.154-art.157 și urm. din Legea 8/1996, republicată, raportat la prevederile art. 33, art.34 și urm. din Statutul actual al UPFAR-ARGOA, la data de 23.04.2020, ora 13:00, care va avea loc la adresa din București, str. Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, sector 1, cu reconvocare la data de 24.04.2020, la aceeași oră şi adresă.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare și să-l trimiteţi până cel târziu 15.04.2020, la adresa poştala: UPFAR-ARGOA, Bucureşti, din str. Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, sector 1, Bucureşti, Tel & fax 021.311.71.04/ 021.310.09.04 sau prin poșta electronică: secretariat@upfarargoa.ro .

Membrii sau reprezentanții acestora urmează să se prezinte cu ștampila societății sau mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

 

AtasamentSize
convocare_ordinea_de_zi_ago_23-24.04.2020.pdf392.2 KB
proiecte_hotarari_ago_23-24.04.2020_finsite.pdf476.36 KB
mandat_de_reprezentare_ago_23-24.04.2020_etapa_1.pdf284.18 KB
minuta_simulare_ago__2020__16.04.2020.pdf365.55 KB
procedura_de_vot_ago_23-24.04.2020.pdf189.08 KB
ordine_de_zi_ago_23-24.04.2020_etape.pdf365.25 KB
hotarari_ago_24.04.2020_finaleok.pdf349.26 KB
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share