EvenimenteNoutatiSlider

ADUNARE GENERALĂ 25/26.09.2023

Stimaţi membri,
Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Extraordinară, în condițiile art.154 și urm. din Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, raportat la prevederile art. 33 și urm. din Statutul UPFAR-ARGOA, în data de 25.09.2023, ora 13:30, cu reconvocare în data de 26.09.2023, ora 13:30.

Având în vedere prevederile art.33.31 și următoarele din Statut, lucrările Adunării Generale întrunită în sedinţă extraordinară se vor desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM (www.zoom.us) pentru participarea la ședință. Membrii sunt rugaţi să iși descarce aplicaţia necesară conectării, și să solicite UPFAR-ARGOA asistenţa pentru descărcarea și conectarea în vederea participării la lucrările Adunării Generale. Exprimarea votului se va realiza prin comunicare electronică, în timpul sesiunii videoconferinţei, luându-se în considerare inclusiv mandatele de reprezentare și buletinele de vot trimise prin poştă sau prin poştă electronică la UPFAR-ARGOA, şi recepţionate de UPFAR-ARGOA până cel târziu la sfîrşitul şedinţei Adunării Generale. Voturile prin poştă vor fi trimise cu confirmare de primire, care să arate data recepţionării acestora.

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura cu următoarea ordine de zi.

Proiecte de hotărâri

Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share