Membri

Criterii privind utilizarea Fondului Social Cultural Educaţional

Stimati membri,

La depunerea cererilor pentru utilizarea Fondului Social Cultural Educațional, vă rugăm să ţineţi cont în principal de Condiţiile de eligibilitate prevăzute în Criterii privind utilizarea Fondului Social Cultural Educaţional, aprobate în Adunarea generală Extraordinară din 30.08.2022 prin Hotararea nr. 3.

Enumerăm principalele aspecte de care trebuie să ţineţi cont:

Condiţiile generale de eligibilitate sunt:

a) solicitantul – persoană fizică este cetăţean român, respectiv solicitantul – persoană juridică este persoană juridică de drept român;

b) solicitantul îşi desfăşoară activitatea, în principal, în România;

c) solicitantul este membru UPFAR-ARGOA de minim 6 luni, la data depunerii cererii de utilizare a Fondului social cultural, Educațional și să participe la cel puțin o adunare generală pe an, daca aceasta a fost organizată

d)solicitantul și-a justificat și decontat corect proiectul anterior .

e) solicitantul nu este în conflict de interese cu UPFAR–ARGOA;

f) Solicitantul nu are datorii la UPFAR;

g) Solicitantul nu a mai primit sprijin anterior de la UPFAR pentru proiectul cu care aplica, la aceeași secțiune.

h) Proiectul să se depună cu cel puțin 5 săptămâni înainte de perioada de început a proiectului

Art. 6 (5) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă au fost efectuate numai în perioada de derulare a Acordului de parteneriat.

Art. 7 (1) solicitantul nu poate aplica la utilizarea Fondului pentru producție în cazul în care pentru proiectul respectiv a primit deja sprijin de la Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC).

Prin Hotărarea  AGO nr. 18/25.04.2023 se clarifică textul marcat cu * de la art.3 – Activități în scop cultural și Art. 4 – Activități în scop educaţional care, începând cu data adoptării prezentei Hotărâri va avea următoarea formulare:

„Suma solicitată de la UPFAR-ARGOA să nu depășească procentul din contribuția financiară proprie și/sau atrasă a aplicantului la bugetul total al proiectului în cauză.”

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share