Convocare Adunare Generală 29-30.08.2022

UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Extraordinară, în condițiile art.154 și urm. din Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, si ale art. 33 și urm. din Statutul UPFAR-ARGOA, în data de 29.08.2022, ora 13:00, cu recovocare în data de 30.0

Vezi mai mult

Convocare Adunare Generală – 18 aprilie 2022

UPFAR-ARGOA a convocat Adunarea Generală anuală în data de 18.04.2022, ora 13:30, cu reconvocare în data de 19.04.2022, ora 13:30. Întâlnirea a avut loc pe platforma ZOOM, iar votul a fost electronic, în timpul sesiunii video, luându-se în considerare şi mandatele de reprezentare trimise şi recepţio

Vezi mai mult

Management și structură

Conducerea UPFAR-ARGOA este asigurată de Adunarea Generală a membrilor. Activitatea curentă este coordonată de Directorul Executiv, care pune în aplicare deciziile Consiliului Director. Director Executiv Laurenţiu Oprea Director Economic Carmen Ghencea Avocat Av. Luisa Creaţă Coordonator Departament

Vezi mai mult

Membrii UPFAR-ARGOA

În prezent, UPFAR-ARGOA are 120 membri: 1 42 KM FILM SRL 2 4 PROOF FILM SRL 3 ABC PLUS MEDIA SA 4 ACTION TELEVISION PRODUCTION SRL 5 ACTIV DOCS SRL 6 AD LIBRI SRL 7 AFTER HOURS CINEMA SRL 8 ALEXANDER NANAU PRODUCTION SRL 9 ANDREESCU ALMA CRISTINA 10 ANTENA 3 SA 11 ANTENA TV...

Vezi mai mult

Statut UPFAR-ARGOA

UPFAR-ARGOA are ca principal obiect de activitate gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi drepturilor conexe ale producătorilor de opere audiovizuale şi/sau videograme în baza mandatului acordat sau în baza contractelor încheiate cu reprezentanţii acestora din ţară sau străinatate

Vezi mai mult