Despre noiDiverse

Legislaţie

UPFAR-ARGOA funcţionează în baza Legii Nr. 8/1996  cu modificările şi adăugirile ulterioare, ca organism de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi drepturile conexe ale producătorilor de opere audiovizuale şi/sau videograme.

Cadrul legal general

Legea Nr. 8/ 1996  consolidată (Legea Dreptului de Autor şi a Drepturilor Conexe Dreptului de Autor), modificată şi completată prin Legea Nr. 74/2018 şi prin Legea Nr. 69/2022.

Decizia 9 din 13 august 1999  publicată în Monitorul Oficial nr. 177/25.04.2000 prin care  se avizează constituirea si funcţionarea ca organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe deţinute de producători în domeniul operelor audiovizuale şi cinematografice a Asociatiei „Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual ( UPFAR-ARGOA)   

Decizia ORDA nr. 17/30.01.2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 158 din 20/02/2006. Actul include categoriile de utilizatori şi remuneraţiilor cuvenite Producătorilor de opere audiovizuale din sursa de colectare Ambiental.

Decizia ORDA nr. 10/05.02.2013  publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 92/14.02.2013 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite Producatorilor de opere audiovizuale.

Decizia ORDA nr. 12/24.02.2022, publicată în Monitorul Oficial parte I Nr. 202/01.03.2022 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite Producătorilor de opere audiovizuale.

Retransmiterea prin cablu

Decizia ORDA nr. 337/23.12.2010 , prin care se desemnează organismul de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor de Film si Audiovizual din Romania – Asociatia Romana de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA), drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere audiovizuale şi/sau videograme pentru retransmiterea prin cablu. 

Decizia ORDA nr. 327/15.12.2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 861/22.12.2010 ce stabileste Metodologia cu remuneratiile cuvenite producători în domeniul operelor audiovizuale şi cinematografice.

Copia privată

Deciziei ORDA 77/2009,  UPFR este desemnat de ORDA  drept unic colector pentru copia privată din domeniul audiovizual. Uniunea Producătorilor de Fonograme din România distribuie anual fondurile colectate din Copia Privată către ceilalţi beneficiari ai acestui drept (UPFAR-ARGOA, DACIN SARA, CREDIDAM, UCMR-ADA, ADPFR, ARDAA, UNART, UPVR, ARAIEX, SOPFIA).

Linkuri utile:

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share