Membri

Cum devin membru UPFAR-ARGOA?

Calitatea de membru al UPFAR-ARGOA se dobândește pe baza unei cereri scrise si prin acordarea unui mandat de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe dreptului de autor de către producătorul de opere audiovizuale și/sau de videograme, însoțite de repertoriul în formatul aprobat de ORDA prin Decizia 52/2014, cu toate câmpurile obligatorii completate şi de informații care să confirme retransmiterea prin cablu / proiecția publică în cinematografe sau festivaluri.

Cererea de dobândire a calității de membru titular, însoțită de documentele necesare este supusă aprobării Consiliului Director în cel mult 30 zile de la data înregistrării cererii la sediul UPFAR-ARGOA. Refuzul trebuie motivat în scris.
Calitatea de membru titular al UPFAR-ARGOA se obține începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost aprobată cererea de aderare la UPFAR-ARGOA

Aderare membri UPFAR-ARGOA

 Persoane juridice

Completați următoarele documente:

Cerere de aderare
Declarație de repertoriu
Mandat de gestiune

 Persoane Fizice

Completați următoarele documente:

Cerere de aderare
Declarație de repertoriu
Mandat de gestiune

Formularele se depun la sediul UPFAR-ARGOA
Bucuresti,Bucuresti, Strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1
Tel/Fax : 021/310.09.04/ 021.311.71.04
e-mail:repertoriu@upfarargoa.ro
 secretariat@upfarargoa.ro

Consultati Codul de conduită al membrilor UPFAR-ARGOA, aprobat prin Hotărârea AGA nr. 8/14.08.2020.

UPFAR-ARGOA verifică documentele depuse la dosarul dumneavoastră. În cazul în care sunt necesare completări/modificări, veţi fi contactat de către un reprezentant UPFAR-ARGOA.

Consiliul Director analizează dosarele depuse şi decide acceptarea sau respingerea calităţii de membru.

Aprobarea aderării este urmată de semnarea contractului de membru şi de înregistrarea acestuia la UPFAR-ARGOA. 

Calitatea de membru titular al UPFAR-ARGOA se obţine începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost aprobată cererea de aderare la UPFAR-ARGOA.

Aţi devenit membru UPFAR-ARGOA! Un exemplar original al Mandatului de gestiune va fi păstrat de către UPFAR-ARGOA şi depus la dosarul dumneavoastră.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share