Repertoriul UPFAR-ARGOA

Repertoriul UPFAR-ARGOA este format din:

a) totalitatea operelor audiovizuale și/sau videogramelor pentru care titularii de drepturi au acordat mandat UPFAR-ARGOA pentru exercitarea gestiunii colective (repertoriul propriu);

b) totalitatea operelor audiovizuale și/sau videogramelor pentru care titularii de drepturi au acordat mandat pentru exercitarea gestiunii colective prin intermediul organismelor din strainătate cu care au fost încheiate contracte de reprezentare, în condițiile legii (repertoriul extern);

c) totalitatea operelor audiovizuale și/sau videogramelor pentru care drepturile patrimoniale sunt gestionate colectiv obligatoriu sau extins de UPFAR-ARGOA, potrivit legii (repertoriul extins).

Căutare după titlul operei