Utilizatori

Copia privata – Colector UPFR

Copia privată este o remuneraţie compensatorie instituită de Legea Nr.8/1996 pe care trebuie să o plătească agenţii economici care fabrică sau introduc pe teritoriul României:

– suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale analogice sau digitale;

– aparate concepute pentru realizarea de copii analogice sau digitale;

Din anul 2009, conform Deciziei ORDA 77/2009, UPFR este desemnat de ORDA drept unic colector pentru copia privată din domeniul audiovizual. Uniunea Producătorilor de Fonograme din România distribuie anual fondurile colectate din Copia Privată către ceilalţi beneficiari ai acestui drept (UPFAR-ARGOA, DACIN SARA, CREDIDAM, UCMR-ADA, ADPFR, ARDAA, UNART, UPVR, ARAIEX, SOPFIA).

Protocol UPFAR-ARGOA şi ADPFR

ACORD UPFAR-UPFR-UPVR_cablu+copie

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share