Utilizatori

Comunicare publică

Utilizarea, în spaţii accesibile publicului, a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul UPFAR-ARGOA prin intermediul echipamentelor electronice (video, TV, echipamente informatice, etc.), se poate realiza, potrivit dispoziţiilor legii, numai cu acordul prealabil al titularilor de drepturi prin licenţa acordată de UPFAR-ARGOA.

Bază legală conform dispoziţiilor art. 12, art. 13 lit.f), art. 110 lit.f), art. 162 lit.b), art. 190 lit.g) din Legea 8/1996  precum şi dispoziţiile ORDA din Decizia nr. 17/2006, Metodologie Ambiental 2006 actualizata 2022, Decizia 10/2013, Decizia 12/24.02.2022, Decizia 43/16.02.2023 şi Decizia nr.38/26.02.2024

Licenţa se acordă pentru fiecare punct de lucru în care se utilizează opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul UPFAR-ARGOA.

Contractul standard de acordare a autorizațiilor neexclusive, actualizat în anul 2022, poate fi consultat aici. (vezi contract ataşat)

Anexa1 (vezi anexa ataşată)

Licenţa (vezi licenţa ataşată)

Remuneraţiile au fost stabilite de comun acord cu reprezentanţii utilizatorilor, în anul 2006, prin Decizia ORDA nr. 17 şi actualizate, în anul 2013, prin Decizia ORDA nr. 10 şi actualizate, în anul 2022, prin Decizia ORDA nr. 12.

UPFAR-ARGOA a fost desemnat de ORDA colector al remuneraţiilor prin alin. 2 al Deciziei ORDA nr. 17/2006.

Utilizarea repertoriului fără licenţă constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 190 lit. g) din Legea 8/1996  cu amendă de la 3.000 la 30.000 lei.

Licenţa Neexclusivă se acordă de către UPFAR-ARGOA, la cererea UTILIZATORULUI, pentru perioade de până la 1 an cu posibilitatea de prelungire pe perioade succesive, după plata remunerației datorate.

Utilizatorii au obligaţia legală de a solicita licenţă din partea UPFAR-ARGOA, care are calitatea de organism de gestiune colectivă pentru drepturile conexe ale producătorilor de film.

Linkuri utile:

Procedura de obținere a licenței în scop ambiental

Paşii necesari: 1. Completaţi Contractul (descărcaţi Contractul şi Anexa) şi consultaţi Instrucţiuni de completare. 2. Trimiteţi Contractul în 2 exemplare

Metodologia în vigoare – scop ambiental

Metodologia în vigoare scop ambiental Decizia ORDA Nr. 43/16.02.2023, publicată în Monitorul Oficial parte I Nr. 166/27.02.2023. Actul include categoriile de utilizatori.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share