Diverse

Procedura pentru dobândirea calităţii de membru

Procedura pentru dobandirea calitatii de membru
Aderare membrii UPFAR-ARGOA:
Completati urmatoarele documente:
Cerere de aderare
Mandat de gestiune
Declaratie de repertoriu

Documentele se pot transmite in format electronic la urmatoarele adrese de email: office@upfarargoa.ro, repartitii@upfarargoa.ro, secretariat@upfarargoa.ro.
De stabilit procedura – pe ce adresa de email se trimite documentatia (o singura adresa cu mai multi useri logati – registratura@upfar-argoa.ro)
UPFAR-ARGOA verifica documentele depuse la dosarul dumneavoastra. In cazul in care sunt necesare completari/modificari, veti fi contactat de catre un reprezentant UPFAR-ARGOA.
Consiliul Director analizeaza dosarele depuse si decide acceptarea sau respingerea calitatii de membru.
Aprobarea aderarii este urmata de semnarea contractului de membru si de înregistrarea acestuia la UPFAR-ARGOA. Calitatea de membru titular al UPFAR-ARGOA se obtine incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost aprobata cererea de aderare la UPFAR-ARGOA.
Ati devenit membru UPFAR-ARGOA! Un exemplar original al mandatului de gestiune va fi pastrat de catre UPFAR-ARGOA si depus la dosarul dumneavoastra.

Ghid pentru completarea Declaratiei de repertoriu – drepturi conexe de producator si drepturi de autor

• Coloana B “Titlul videogramei” – Se va mentiona titlul original al videogramei si variantele acesteia de titlu (daca exista)
• Coloana C “Denumire episod, numar sezoane, numar episoade si/sau editii” – Se va menționa titlul episodului, sezoanele cu numarul de episode
• Coloana D “Genul videogramei” – Se va menționa genul videogramei lungmetraj artistic, scurtmetraj artistic, documentar lungmetraj, documentar scurtmetraj, serial tv, teatru tv, didactic, telenovelă, videoclip muzical, sitcom şi orice altă categorie în care este incadrată
• Coloana E “Tara de producție” – Se va menționa țara de producție a videogramei
• Coloana F “Codul de identificare” – Se va da automat din program
• Coloana G “Titular de drepturi” – Se va mentiona numele membrului care declara repertoriul
• Coloana H “Producator/Coproducator” – Se vor mentiona denumire producatorului /coproducatorului
• Coloana I “Artist interpret/ Executant/Formatie grup” – Se vor mentiona numele si prenumele artistului interpret sau executant/formatiei grupului, acolo unde este posibila aceasta mentiune
• Coloana J “Autori/ Coautori” – Se vor mentiona numele si prenumele autorilor/coautorilor, pseudonimul acestora, conform declaratiei, precum si calitate autorilor (regizor, realizator, autor al scenariului, al adaptarii, al dialogului, al graficii) (coloana specifica pentru drepturile de autor)
• Coloana K “Precizari titular de drepturi” – Se vor mentiona cesiunea si durata acesteia, iar in cazurile mostenitorului, anul decesului autorului si cota-parte titular ( in %) (coloana specifica pentru drepturile de autor)
• Coloana L “Drepturi gestionate CABLU” – Conform mandat UPFAR-ARGOA gestioneaza drepturile dvs. rezultate din retranmitere prin cablul; valori DA/NU
• Coloana M “Drepturi gestionate COPIE” – Conform mandat UPFAR-ARGOA gestioneaza drepturile dvs. privind remuneratia compensatorie pentru copia privata; valori DA/NU
• Coloana N “Drepturi gestionate AMBIENTAL” – Conform mandat UPFAR-ARGOA gestioneaza drepturile dvs. rezultate din comunicare publica; valori DA/NU
• Coloana O “Cota drepturi detinute (%)” – Se va mentiona procentul din drepturile detinute
• Coloana P “Durata videogramei (hh:mm:ss)” – Durata videogramei va fi precizata in formatul hh:mm:ss
• Coloana Q “Data declararii videogramei la OGC (zz.ll.yyyy)” – Se va mentiona data la care se declara repertoriul, format zz.ll.aaaa
• Coloana R “Anul de productie” – Anul aducerii la cunostinta publicului
• Coloana S “Contracte de reciprocitate” – Se vor mentiona contractele de reciprocitate cu organisme similare din strainatate si informatii despre aceste contracte.
• Coloana T “Retransmitere prin cablu (DA/NU)” – Aducerea la cunostinta publicului s-a facut prin retransmitere prin cablu; valori DA/NU
• Coloana U “Proiectie publica in cinematografe [denumire cinematograf, locatia si anul]” – Aducerea la cunostinta publicului s-a facut prin proiectie publica in cinematografe ; se va preciza denumire cinematograf, locatia si anul; altfel se va nota cu NU
• Coloana V “Proiectie publica la festivaluri [denumire festival, locatia si anul]” – Aducerea la cunostinta publicului s-a facut prin proiectie public la festivaluri; se va preciza denumire festival, locatia si anul; altfel se va nota cu NU
• Coloana W “Drepturi conexe (ANEXA 7)” – Se va nota cu DA. Daca titularul de drepturi, nu detine drepturile conexe de producator, atunci acea opera nu va fi adaugata in repertoriul declarat la UPFAR-ARGOA
• Coloana X “Drepturi autor (ANEXA 4)” – Se va nota cu DA/NU. Daca titularul de drepturi, detine prin contract drepturile de autor cedate de catre acestia (regizor, realizator, autor al scenariului, al adaptarii, al dialogului, al graficii etc.) atunci se va completa cu DA, altfel cu NU
• Coloana Y “Observatii” – Se vor mentiona teritoriul pentru care s-a acordat mandat, procentele detinute de fiecare titular de drepturi in parte (acolo unde exista drepturi impartite) precum si orice alte observatii necesare
• In partea de jos a tabelului in campul :
-“Numar de opere predate” se va nota numarul de opera ce se declara prin prezentul document catre la UPFAR-ARGOA
– “Repertoriu initial” se va nota DA daca este prima declarative facuta la aderare si NU daca cel care declara este deja membru UPFAR-ARGOA
– “Actualizare trimestriala” se noteaza trimestrul pentru care se face actualizarea, daca este cazul
– “Predare”- se vor mentiona in campurile predestinate: numele persoanei care preda, data predarii, semnatura si stampila dupa caz
– “Primire” – aceasta zona o va complete reprezentantul UPFAR-ARGOA care prrimeste documentele

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share