Convocari Adunare GeneralaEvenimenteSlider

Adunare Generală 29/30.08.2022

UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Extraordinară, în condițiile art.154 și urm. din Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, si ale art. 33 și urm. din Statutul UPFAR-ARGOA, în data de 30.08.2022, ora 13:00, cu reconvocare în data de 30.08.2022, ora 13:00.

Având în vedere prevederile art.33.3 din Statut, lucrările Adunării Generale întrunită în sedinţă extraordinară se vor desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM pentru participarea la ședință. Membrii sunt rugaţi să își descarce aplicaţia necesară conectării și să solicite UPFAR-ARGOA asistenţa pentru descărcarea și conectarea în vederea participării la lucrările Adunarii Generale. Exprimarea votului se va realiza prin comunicare electronică, în timpul sesiunii videoconferinţei, luându-se în considerare şi mandatele de reprezentare trimise prin poştă sau prin poştă electronică şi recepţionate până cel târziu la sfârşitul şedinţei Adunării Generale. Voturile prin poştă vor fi trimise cu confirmare de primire, care să arate data recepţionării acestora de către UPFAR-ARGOA.

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura cu următoarea ordine de zi.

Proiecte de hotărâri

Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share