Procedura de obținere a licenței pentru retransmitere prin cablu

Trimiteţi la adresa de mail cablu@upfarargoa.ro următoarele documente:

1)   Cerere de autorizare,  semnată și ștampilată de reprezentantul legal;

2)   codul unic de înregistrare (copie);

3)   decizia/licenţa de autorizare CNA(copie);

4)   avizul de retransmisie CNA (copie);

5)   autorizaţia tehnică MCTI (copie);

6)   certificat tip ANRC (copie);

Raportul lunar  se transmite (semnat și stampilat de reprezentantul legal) până la 15 a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.

Raportul trebuie să conţină obligatoriu:

–  lista serviciilor de programe de radiodifuziune şi/sau televiziune retransmise;
– numarul de abonaţi;
– valoarea abonamentului;
– baza de calcul (totalitatea veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de retransmitere de servicii de programe de radiodifuziune si/sau televiziune, iar în lipsa acestora, din totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare).

Remunerația datorată de utilizatori,ce se plateste la UPFAR-ARGO este de 0.5% din veniturile brute lunare din retransmiterea prin cablu a videogramelor incluse în programe TV , la care se adauga cota de TVA.
Plata se face lunar în contul: IBAN: RO87BRDE410SV00304594100 -deschis la BRD- sucursala Academiei
Beneficiar: UPFAR-ARGOA RO12263159

Important de ştiut
a) Întarzierea plăţii remuneraţiei atrage obligaţia societăţii dumneavostră de a plăti şi penalităţi conform legislației în vigoare.
b) Legea califică drept infracţiune retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe fără autorizare , conform prevederilor din Legea 8/1996,   art. 196, alin (1), lit. d)

Persoanele responsabile departamentul cablu :

Coordonator departament cablu

Larisa PAMBOU

cablu.licentiere@upfarargoa.ro /

 cablu@upfarargoa.ro

Telefon: 021.311.71.04/ 021.310.09.04

Facturare 

Gabriela VÎJA 

facturare@upfarargoa.ro
Telefon: 021.311.71.04/ 021.310.09.04

Fax : 021.310.09.04