Descarca materiale Adunare Generala 2011

Arhiva contine urmatoarele documente elaborate in urma adunarii generale:
- DARE DE SEAMA AGA 2011.PDF
- HOTARARI AGA0001.PDF
- PROCES VERBAL0001.PDF
- RAPORT COMISIE SPECIALA.PDF
- RAPORTUL ADMINISTRATORULUI.PDF
- RAPORTUL CENZORULUI.PDF
- REGULAMENT REPARTITIE.PDF


UPFAR-ARGOA convoaca Adunarea Generala Ordinara in data de 29.03.2011, ora 12, aceasta va avea loc in sala de proiectie a CNC (Centrul National al Cinematografiei) din str. Dem I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, Bucuresti

 

 

 

Protocol

Decizie Ambiental

Autorizatie cablu

Descarcati autorizatie cablu UPFAR


Anunt

PRODUCATORII care nu sunt membri UPFAR-ARGOA sunt invitati sa solicite în scris drepturile care li se cuvin, pentru a evita prescrierea acestora. Prezentul anunt reprezinta notificarea prevazuta de art. 129/1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, în raport de care, "revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face în termen de trei ani de la data notificarii".


Anunt Important

Decizia ORDA nr. 337 din 23 decembrie 2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor de Film si Audiovizual din Romania - Asociatia Romana de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.) drept colector al remuneratiilor cuvenite producatorilor de videograme pentru retransmiterea prin cablu ( Download DECIZIE ORDA COLECTOR UNIC )


In atentia societatilor de cablu :


1. Cerere autorizare licenta - Format PDF


        1.1. Cerere autorizare licenta - Format DOC


3. Raport lunar cablu - Format PDF


        2.2. Raport lunar cablu - Format DOC