Convocari Adunare GeneralaEvenimenteSlider

Adunare Generală 24/25.10.2022

Stimaţi membri,

Vă informăm că Adunarea Generală Extraordinară convocată de UPFAR-ARGOA pentru data de 24.10.2022 ora 13.00, cu reconvocare în data de 25.10.2022 ora 13.00, nu va mai avea loc întrucât singurul punct de pe ordinea de zi a fost dezbătut și aprobat de Adunarea Generală Extraordinară din data de 03.10.2022.

Astfel vă reamintim că proiectului de modificare a Statutului Asociației a fost aprobat de Adunarea Generală Extraordinară prin Hotărârea nr. 2 din 03.10.2022.

În acest context desfășurarea lucrărilor ședinței Adunării Generale de astăzi, 24.10.2022, nu se mai impune, solicitarea de aprobare a proiectului comunicată membrilor prin convocator rămânând fără obiect.

***

Mai jos textul care anunța Adunarea Generală din 24.10.2022

Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Extraordinară, în condițiile art.154 și urm. din Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, si ale art. 33 și urm. din Statutul UPFAR-ARGOA, în data de 24.10.2022, ora 13:00, cu reconvocare în data de 25.10.2022, ora 13:00.

Având în vedere prevederile art.33.3 din Statut, lucrările Adunării Generale întrunită în sedinţă extraordinară se vor desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM (www.zoom.us) pentru participarea la ședință. Membrii sunt rugaţi să iși descarce aplicaţia necesară conectării și să solicite UPFAR-ARGOA asistenţa pentru descărcarea și conectarea în vederea participării la lucrările Adunarii Generale. Exprimarea votului se va realiza prin comunicare electronică, în timpul sesiunii videoconferinţei, luându-se în considerare şi mandatele de reprezentare trimise prin poştă sau prin poştă electronică şi recepţionate până cel târziu la sfîrşitul şedinţei Adunării Generale.

Voturile prin poştă vor fi trimise cu confirmare de primire, care să arate data recepţionării acestora de către UPFAR-ARGOA.

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura cu următoarea ordine de zi.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share