Convocari Adunare GeneralaEvenimenteNoutatiSlider

Adunare generală 24/25.04.2023

Stimaţi membri,

Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală anuală, în condițiile art.154 și urm. din Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, raportat la prevederile art. 33 și urm. din Statutul UPFAR-ARGOA, în data de 24.04.2023, ora 13:30, cu reconvocare în data de 25.04.2023, ora 13:30.

Având în vedere prevederile art.33.3 și următoarele din Statut, lucrările Adunării Generale întrunită în sedinţă ordinară se vor desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM (www.zoom.us) pentru participarea la ședință. Membrii sunt rugaţi să iși descarce aplicaţia necesară conectării și să solicite UPFAR-ARGOA asistenţa pentru descărcarea si conectarea în vederea participării la lucrările Adunarii Generale.

Exprimarea votului se va realiza prin comunicare electronică, în timpul sesiunii videoconferinţei, luându-se în considerare inclusiv mandatele de reprezentare și buletinele de vot trimise prin poştă sau prin poştă electronică la UPFAR-ARGOA, şi recepţionate de UPFAR-ARGOA până cel târziu la sfîrşitul şedinţei Adunării Generale. Voturile prin poştă vor fi trimise cu confirmare de primire, care să arate data recepţionării acestora de către UPFAR-ARGOA.

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura cu următoarea ordine de zi.

Proiecte de hotărâri

Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale

Prin Hotârarea nr. 9 din 25.04.2023 au fost aprobate: Darea de seamă 2022 – anexa 1, Darea de seamă 2022 – anexa 2 și Situația anuală 2022 privind activitatea de colectare și repartiție.

DARE DE SEAMA Anexa 1_2022 Hotarare 9 AGA 25.04.2023
DARE DE SEAMA Anexa 2_2022 Hotarare 9 AGA 25.04.2023
Situația anuală 2022 activitatea de colectare și repartiție

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share