INFORMATII TRIMESTRIALE

Conform art.170 alin.21 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările și completarile ulterioare:
(2) Organismele de gestiune colectivă, începând cu data de 1 ianuarie, au obligaţia de a publica trimestrial, până în ultima zi a primei luni ce urmează trimestrului de referinţă, prin afişare la sediul acestora, precum şi în format electronic, pe pagina proprie de internet, pentru trimestrul anterior, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alţi plătitori, sumele reţinute, costul gestiunii şi sumele repartizate pe categorii de titulari, provenienţa acestora, modul de calcul al drepturilor, precum şi reţinerile aplicate.

Informații financiare aferente remuneratiilor încasate și repartizate de UPFAR-ARGOA în Trimestrul III 2021

Informații financiare aferente remuneratiilor încasate și repartizate de UPFAR-ARGOA în Trimestrul II 2021.

Informații financiare aferente remuneratiilor încasate și repartizate de UPFAR-ARGOA în Trimestrul I 2021.

Informații financiare aferente remuneratiilor încasate și repartizate de UPFAR-ARGOA în Trimestrul IV 2020

Informații financiare aferente remuneratiilor încasate și repartizate de UPFAR-ARGOA în Trimestrul III 2020

Informații financiare aferente remuneratiilor încasate și repartizate de UPFAR-ARGOA în Trimestrul II 2020

Informații financiare aferente remuneratiilor încasate și repartizate de UPFAR-ARGOA în Trimestrul I 2020

Informații financiare aferente remuneratiilor încasate și repartizate de UPFAR-ARGOA în Trimestrul IV 2019