INFORMATII TRIMESTRIALE

Legea nr. 8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

În vigoare de la 13 ianuarie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 10 ianuarie 2020. Formă aplicabilă la 14 ianuarie 2020.

Articol unic. - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 14 iunie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 170, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

" (21) Organismele de gestiune colectivă, începând cu data de 1 ianuarie, au obligația de a publica trimestrial, până în ultima zi a primei luni ce urmează trimestrului de referință, prin afișare la sediul acestora, precum și în format electronic, pe pagina proprie de internet, pentru trimestrul anterior, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alți plătitori, sumele reținute, costul gestiunii și sumele repartizate pe categorii de titulari, proveniența acestora, modul de calcul al drepturilor, precum și reținerile aplicate."

2. La articolul 190, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

" e) încălcarea prevederilor art. 162 lit. b), e), g), i), k), l), p) și q), ale art. 170 alin. (21) și ale art. 172 alin. (1);".

 
 

Anul 2020

 
 

SITUATIA TRIM.3 2020_ORDA+SITE_935-29.10.2020

936-29.10.2020-ADRESA ORDA SIT TRIM 3 -2020

SITUATIA TRIM.2 2020_ORDA+SITE_751-29.07.2020

752-29.07.2020-ADRESA ORDA SIT TRIM 2 -2020

441-30.04.2020_Adresa transmitere la ORDA_situatia trim 1-2020

SITUATIA TRIM.1 2020_ORDA+SITE_NR.440-30.04.2020

 
 


 

Anul 2019

 
 

INFORMATII TRIMESTRUL 4 2019

ADRESA ORDA-TABEL SITUATIE TRIM. 4-2019