DESPRE NOI

Stimati colaboratori,

Vă informăm că, în acestă perioadă incerta în care încercăm să ne adaptăm cu toții noilor condiții, echipa UPFAR-ARGOA va sta la dispoziție, în continuare de la distanță(în regim de telemuncă), în perioada starii de alertă – instituita - pentru o perioada de 30 de zile, începând cu data de 18 mai 2020, respectiv, până la data de 18 iunie 2020 - având în vedere contextul social creat de pandemia cu coronavirus si Hotărârea nr.394 din 18 mai 2020, emisă de Guvernul României, publicată în M.Of. nr.410 din 18 mai 2020 - privind instituirea stării de alertă și aplicarea măsurilor ce se impun - pentru prevenirea factorilor de risc generat de virusul SARS-COV2 și pentru combaterea contaminării acestuia.
În toate relațiile UPFAR ARGOA - pe care le avem cu organele ierarhic superioare, colaboratorii și utilizatorii, în toată această perioadă, vă asigurăm că deținem tehnologia informatizată necesară – pentru a nu exista nicio diferență în capacitatea noastră de reacție(în regim de telemuncă) – față de nevoile, solicitările și comunicările dumneavoastră. Chiar dacă, din motive de siguranță, am decis ca toată lumea să lucreze de acasă, suntem o companie complet digitalizată și toți angajații UPFAR ARGOA au acces integral la toate instrumentele și resursele necesare desfășurării activității în regim de telemuncă, asigurând pe parcursul acestei perioade același standard de calitate cu care v-am obișnuit.

- Echipa UPFAR ARGOA este perfect pregătită să lucreze de la distanță, să vă consilieze și să furnizeze orice informații și/sau documente prin e-mail si eventual telefonic, în conformitate cu prevederile legale. Apelurile fixe vor fi redirecționate către echipa noastră și vom fi cu toții disponibili, ca de obicei. În situația apariției unei situații ce nu poate fi soluționată prin tehnologia informatică, vom fi disponibili, pentru întâlniri punctual stabilite - la biroul nostru din București strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1.

Trebuie sa depășim împreună aceste momente dificile.
Vă mulțumim!
Întotdeauna partenerul dumneavoastră!

Cu respect,
Echipa UPFAR-ARGOA


Subscrisa UPFAR – ARGOA, Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual, Asociatia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale, Organism de Gestiune Colectivă (OGC) a drepturilor producătorilor de înregistrări audiovizuale, înfiintat prin Sentinta Civilă nr. 440/21.09.1999, înregistrată în Registrul Special al Asociatiilor şi Fundatiilor la pozitia 102/02/05.10.1999, prin Decizia Directorului General al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, nr. 9/13.08.1999, în baza Legii nr. 8/1996, modificată şi completată, cu sediul în București strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1.

UPFAR ARGOA, isi desfasura activitatea in strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1, cod postal 011302 Bucuresti.

Ne puteti contacta folosind formularul de mai jos si/sau la adreasa de corespondenta din :

Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1, cod postal 011302 Bucuresti - Romania

Tel : +40-021-311.71.04
Tel/Fax : +40-021-310.09.04

Prin înfiinţarea UPFAR, cei 18 membrii fondatori şi-au propus :

- Apărarea interesului Producătorilor Independenţi - ca factori determinanţi în relansarea producţiei de filme şi de opere audiovizuale.
- Reprezentarea Producătorilor Independenţi în Organizaţiile interne şi internaţionale.
- Colectarea şi repartizarea, pe principiul legalităţii de tratament, a drepturilor a căror gestiune i-a fost încredinţată de titular în conformitate cu prevederile legii 8∕1996.

Scopul UPFAR-ARGOA este de a gestiona drepturile de autor si drepturile conexe ale producătorilor de opere audiovizuale şi/sau videograme si în general, de a reprezenta, de a promova si de a proteja drepturile si interesele morale si patrimoniale ale membrilor săi si ale altor titulari, pentru aceştia din urmă în cadrul si în limitele gestiunii colective obligatorii reglementate de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe ale producătorilor de opere audiovizuale şi/sau videograme, se realizează atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, în acest din urmă caz, prin intermediul organismelor similare din străintate cu care UPFAR-ARGOA încheie contracte de reprezentare, precum şi în virtutea gestiunii colective obligatorii.

-Potrivit prevederilor Legii Nr.8/1996, completată și modificată, – Legea drepturilor de autor și drepturilor conexe dreptului de autor – prevede:

Art. 108 - (1) Se consideră înregistrare audiovizuală sau videogramă, în sensul prezentei legi, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvenţe de imagini în mişcare, însoţite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda şi suportul utilizate pentru această fixare.
(2) Producătorul unei înregistrări audiovizuale este persoana fizică sau juridică ce are iniţiativa şi îşi asumă responsabilitatea organizării şi realizării primei fixări a unei opere audiovizuale sau a unor secvenţe de imagini în mişcare, însoţite ori nu de sunet şi, în această calitate, furnizează mijloacele tehnice şi financiare necesare.
Art. 110 - (1) Producătorul unei înregistrări audiovizuale are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele:
a) reproducerea prin orice mijloc şi sub orice formă a propriilor înregistrări audiovizuale;
b) distribuirea originalului sau a copiilor propriilor înregistrări audiovizuale;
c) închirierea propriilor înregistrări audiovizuale;
d) împrumutul propriilor înregistrări audiovizuale;
e) importul, în vederea comercializării pe piaţa internă, a propriilor înregistrări audiovizuale;
f) radiodifuzarea şi comunicarea publică a propriilor înregistrări audiovizuale;
g) punerea la dispoziţia publicului a propriilor înregistrări audiovizuale, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public;
h) retransmiterea prin cablu a propriilor înregistrări audiovizuale.

DECIZIE ORDA DE CONSTITUIRE

REPREZENTARE INTERNATIONALA

CONDUCEREA, ADMISTRAREA SI CONTROLUL UPFAR ARGOA

CUM DEVIN MEMBRU UPFAR ARGOA

Situatia AGICOA ROMANIA