DESPRE NOI


Subscrisa UPFAR – ARGOA, Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual, Asociatia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale, Organism de Gestiune Colectivă (OGC) a drepturilor producătorilor de înregistrări audiovizuale, înfiintat prin Sentinta Civilă nr. 440/21.09.1999, înregistrată în Registrul Special al Asociatiilor şi Fundatiilor la pozitia 102/02/05.10.1999, prin Decizia Directorului General al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, nr. 9/13.08.1999, în baza Legii nr. 8/1996, modificată şi completată, cu sediul în București strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1.

UPFAR ARGOA, isi desfasoara activitatea in strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1, cod postal 011302 Bucuresti.

Ne puteti contacta folosind formularul de mai jos si/sau la adreasa de corespondenta din :

Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1, cod postal 011302 Bucuresti - Romania

Tel : +40-021-311.71.04
Tel/Fax : +40-021-310.09.04

Prin înfiinţarea UPFAR, cei 18 membrii fondatori şi-au propus :

- Apărarea interesului Producătorilor Independenţi - ca factori determinanţi în relansarea producţiei de filme şi de opere audiovizuale.
- Reprezentarea Producătorilor Independenţi în Organizaţiile interne şi internaţionale.
- Colectarea şi repartizarea, pe principiul legalităţii de tratament, a drepturilor a căror gestiune i-a fost încredinţată de titular în conformitate cu prevederile legii 8∕1996.

Scopul UPFAR-ARGOA este de a gestiona drepturile de autor si drepturile conexe ale producătorilor de opere audiovizuale şi/sau videograme si în general, de a reprezenta, de a promova si de a proteja drepturile si interesele morale si patrimoniale ale membrilor săi si ale altor titulari, pentru aceştia din urmă în cadrul si în limitele gestiunii colective obligatorii reglementate de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe ale producătorilor de opere audiovizuale şi/sau videograme, se realizează atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, în acest din urmă caz, prin intermediul organismelor similare din străintate cu care UPFAR-ARGOA încheie contracte de reprezentare, precum şi în virtutea gestiunii colective obligatorii.

-Potrivit prevederilor Legii Nr.8/1996, completată și modificată, – Legea drepturilor de autor și drepturilor conexe dreptului de autor – prevede:

Art. 108 - (1) Se consideră înregistrare audiovizuală sau videogramă, în sensul prezentei legi, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvenţe de imagini în mişcare, însoţite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda şi suportul utilizate pentru această fixare.
(2) Producătorul unei înregistrări audiovizuale este persoana fizică sau juridică ce are iniţiativa şi îşi asumă responsabilitatea organizării şi realizării primei fixări a unei opere audiovizuale sau a unor secvenţe de imagini în mişcare, însoţite ori nu de sunet şi, în această calitate, furnizează mijloacele tehnice şi financiare necesare.
Art. 110 - (1) Producătorul unei înregistrări audiovizuale are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele:
a) reproducerea prin orice mijloc şi sub orice formă a propriilor înregistrări audiovizuale;
b) distribuirea originalului sau a copiilor propriilor înregistrări audiovizuale;
c) închirierea propriilor înregistrări audiovizuale;
d) împrumutul propriilor înregistrări audiovizuale;
e) importul, în vederea comercializării pe piaţa internă, a propriilor înregistrări audiovizuale;
f) radiodifuzarea şi comunicarea publică a propriilor înregistrări audiovizuale;
g) punerea la dispoziţia publicului a propriilor înregistrări audiovizuale, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public;
h) retransmiterea prin cablu a propriilor înregistrări audiovizuale.

DECIZIE ORDA DE CONSTITUIRE

REPREZENTARE INTERNATIONALA

CONDUCEREA, ADMISTRAREA SI CONTROLUL UPFAR ARGOA

CUM DEVIN MEMBRU UPFAR ARGOA