Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România a fost constituită în luna februarie 1999 prin hotărârea a 18 Producători Independenţi.
În luna septembrie 1999 Uniunea a fost înregistrată oficial şi a devenit PERSOANĂ JURIDICĂ prin Hotărârea nr. 440 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă.
UPFAR fiinţează pe baza unui statut adoptat în Adunarea Generală şi recunoscut atât de Centrul Naţional al Cinematografiei cât şi de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.
Prin înfiinţarea UPFAR, cei 18 membrii fondatori şi-au propus : (continuare)

 Comisia speciala permanenta

Organele de conducere si control

Membri UPFAR-ARGOA

Societati Productie

Prestari Servicii

Decizii ORDA


 

1.     Apărarea interesului Producătorilor Independenţi - ca factori determinanţi în relansarea producţiei de filme şi de opere audiovizuale.

2.     Reprezentarea Producătorilor Independenţi în Organizaţiile interne şi internaţionale.

3.     Colectarea şi repartizarea, pe principiul legalităţii de tratament, a drepturilor a căror gestiune i-a fost încredinţată de titular în conformitate cu prevederile legii 8∕1996.

4.     Împreună cu ORDA, UPFAR acţionează pentru respectarea şi apărarea drepturilor de autor şi luptă împotriva pirateriei în domeniul audiovizualului.

5.     UPFAR oferă protecţia proiectelor de film a ideilor şi scenariilor, eliberând în acest scop certificate de COPYRIGHT.

6.     UPFAR este membru al Uniunii Generale a Industriaşilor din România - UGIR 1903, unde deţine un post de vicepreşedinte prin persoana domnului Vasile Neagoe.

7.     În prezent UPFAR are contracte de colaborare internaţională cu organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor de autor din următoarele ţări din Europa :

GERMANIA

U.P.F.A.R. - GWFF ( Gesellschaft zur Eahrnehmung von Film und Fernsehrechten)

BELGIA

U.P.F.A.R - PROCIBEL

SUEDIA

U.P.F.A.R. -F.R.F. ( Filmproducenternas - Râttinghesförening, FRF - VIDEO)

SPANIA

U.F.A.R. - EGEDA

În dorinţa de a sprijinii tânăra generaţie de cineaşti, UPFAR a organizat în martie 2003 un concurs de scenarii de film de scurt metraj, unele dintre acestea au participat la competiţia CNC pentru a primi un credit de producţie.