Informatii Utile

Clarificari legate de plata drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor patrimoniale conexe pentru comunicarea publică în scop ambiental. Pentru mai multe informatii va rugam sa acesati site-ul cu link-ul de mai jos.

OFICUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR (ORDA)


Procesul de încheiere a licenței

- Pentru încheierea autorizației UPFAR ARGOA privind comunicarea publică a operelor audiovizuale în scop ambiental sunt necesare următoarele documente :
1. Certificat de înregistrare fiscală;
2. Certificat de clasificare + anexa (fișa de încadrare a spațiului) sau autorizație de funcționare de la primărie + plan al suprafeței utile, în anumite cazuri.
3. Cerere de autorizare și autorizația-licență propriu-zisă.

După verificarea tuturor documentelor menționate, se va proceda la încheierea autorizației-licență pentru comunicarea operelor audiovizuale în scop ambiental și se va transmite un exemplar semnat și ștampilat al autorizației-licență către utilizator. Se va trimite factura proformă cu suma de plată iar ulterior efectuării plății se va emite factura fiscală, care va fi transmisă prin oficiul poștal, în original.

- licența se poate încheia pe o perioadă de până la 12 luni, iar plata pentru întreaga perioadă autorizată se face în termen de 3 zile de la emiterea proformei.

Decizia ORDA nr. 10 din 5 februarie 2013, privind modificarea, pe baza indicelui de inflalie stabilit la nivel national, a remuneratiilor cuvenite Producatorilor de opere audiovizuale prevazute in anexa la Decizia Directorului General al Oficiulu Român pentru Drepturi de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 93/14.02.2013, Partea l, a Protocolului avand drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A in scopul comunicarii publice si tabelul cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite producatorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, precum si desemnarea organismului de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor de Film si Audiovizual din Romania-Asociatia Romana de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.- A.R.G.O.A. drept colector al remuneratiilor cuvenite producatorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale pentru comunicarea publica a acestor opere.

Persoane responsablie departament comunicare publica/ambientala:

Bucuresti - Pambou Larisa - Inspector Coordonator departament comunicare publica/ambientala
ambiental.licentiere@upfarargoa.ro
Tel : 021.311.71.04/021.310.09.04 int.20

AttachmentSize
invitatie_seminar_upfar_argoa_constanta_14-15_iunie_2017.pdf79.43 KB
decizia_17_2006.pdf128 KB
extras_comunicat_site_orda.doc393.5 KB
decizia_10_orda_pub_mof.pdf1.4 MB