Membri

Blocare sume- copia privata

Prin prezenta vă informăm că, pe portalul instanţei Tribunalului Bucureşti în dosar nr. 2851/3/2015, având ca obiect ordonanţa de plată în privinţa recuperării sumelor datorate de către UPFR, în calitate de colector unic al renumeraţiei compensatorii pentru copia privată, la data de 12.11.2015, s-a încheiat un Acord cu UPFR, pentru recuperarea sumelor datorate pentru copia privată, colectate în perioada noiembrie 2014-martie 2015.
Ataşat prezentei informări depunem Sentinţa Civilă nr. 1367/12.11.2015 – Dosar nr. 2851/3/2015.

Informatii Utile

Copia privată este o remuneraţie compensatorie instituită de Legea Nr.8/ 1996 pe care trebuie să o plătească agenţii economici care fabrică sau introduc pe teritoriul României:
- suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale analogice sau digitale;
- aparate concepute pentru realizarea de copii analogice sau digitale.
In anul 2005, UPFR(Uniunea Producatorilor de Fonograme)a fost desemnat de ORDA drept unic colector pentru copia privată din domeniul audiovizual.

Syndicate content