CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA 2016

Prin prezenta, vă anunțăm că luni, 31 octombrie 2016, ora 12, este convocată Adunarea Generală Extraordinara a membrilor UPFAR-ARGOA, care va avea loc la sala de proiectie a CNC (Centrul Național al Cinematografiei ) din str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, București. In lipsă de cvorum Adunarea Generală Extraordinara a UPFAR-ARGOA este reconvocată în data de 01 noiembrie 2016, la aceeaşi oră, adresă și cu aceeaşi ordine de zi.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare, pe care îl regasiți în ordinea de zi atașată și să-l trimiteţi până cel târziu 26.10.2016, la adresa poştala: UPFAR-ARGOA, Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, corp B, et. 1, cam. 112 , sector 1, Cod postal 010026, Of. P. 1, Tel & fax 021.311.71.04/021.310.09.04,
sau
prin poșta electronică: secretariat@upfarargoa.ro

Membrii sau reprezentanții acestora sunt rugați să prezinte cu ștampila societății și cu mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

AttachmentSize
ordine_zi_age_31.10_01.11__2016.pdf97.34 KB
proiect_de_hotarare_nr._1_31.10.2016_01.11.2016.pdf56.48 KB
anexa_la_proiect_de_hotarare_nr._1_31.10.2016_01.11.2016.pdf46.84 KB
situatie_sume_repartizate_si_nerevendicate_2012_t1_2013.pdf109.58 KB
proiect_de_hotarare_nr._2_31.10.2016_01.11.2016.pdf140.6 KB
statut_upfar_argoa_15.09.2016.pdf1.03 MB