CONVOCARE ADUNARE GENERALA ANUALA 2019

Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală, în condițiile art.154-art.157 și urm. din Legea 8/1996, republicată, raportat la prevederille art. 33, art.34 și urm. din Statutul actual al UPFAR ARGOA, care va avea loc la data de 27.02.2019, ora 13:00, cu reconvocare la data de 28.02.2019, la aceeași oră. Adunarea Generală a UPFAR ARGOA, va avea loc, la sediul secundar din București, str. Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, sector 1.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare și să-l trimiteţi până cel târziu 15.02.2019, la adresa poştala: UPFAR-ARGOA, Bucureşti, din str. Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, sector 1, Bucureşti, Tel & fax 021.311.71.04/ 021.310.09.04 sau prin poșta electronică: secretariat@upfarargoa.ro .

Membrii sau reprezentanții acestora urmează să se prezinte cu ștampila societății sau mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

Având in vedere obligativitatea implementarii modificărilor aduse de Legea 8/1996, republicată, UPFAR-ARGOA a depus spre avizare la ORDA, Proiectul de modificare Statut, conform art.157 alin.(2) și urm., din Legea 8/1996, obtinand aviz in data de 19.02.2019”.

HDAREA DE SEAMA ANUALA 2018

SITUATIA ANUALA 2018

Hotarari_AGO_28.02.2019

Convocare AGO UPFAR-ARGOA 27-28.02.2019

Proiecte Hot.AGO.27-28.02.2019