CONVOCARE ADUNARE GENERALA ANUALA 2018

“Prin prezenta, vă anunțăm că luni, 26 martie 2018, ora 12, este convocată Adunarea Generală Anuala, a membrilor UPFAR-ARGOA, care va avea loc la la sediul secundar din str. Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, sector 1, Bucureşti.

In lipsă de cvorum Adunarea Generală Anuala a UPFAR-ARGOA este reconvocată în data de 27 martie 2018, la aceeaşi oră, adresă și cu aceeaşi ordine de zi.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare, pe care îl regasiți în ordinea de zi atașată și să-l trimiteţi până cel târziu 21.03.2018, la adresa poştala: UPFAR-ARGOA, Bucureşti, str. Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, sector 1, Tel & fax 021.311.71.04/021.310.09.04 sau prin poșta electronică: secretariat@upfarargoa.ro.

Membri sau reprezentanții acestora sunt rugați să prezinte cu ștampila societății și cu mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.”

AttachmentSize
convocare_aga_26-27.03.2018_upfar.pdf144.64 KB
proiecte_hotarari_aga_26-27.03.2018_upfar.pdf578.97 KB
upfar_darea_de_seama_2017_ago_26-27.03.2018.pdf1.43 MB
upfar_hotarari_aga_27.03.2018.pdf542.02 KB
upfar_proces_verbal_aga_27.03.2018.pdf856.52 KB
upfar_situatia_anuala_2017_ago_26-27.03.2018.pdf199.98 KB