CONVOCARE ADUNARE GENERALA ANUALA 2017

Prin prezenta, vă anunțăm că joi, 23 martie 2017, ora 12, este convocată Adunarea Generală Anuala, a membrilor UPFAR-ARGOA, care va avea loc la sala de proiectie a CNC (Centrul Național al Cinematografiei ) din str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, București. In lipsă de cvorum Adunarea Generală Extraordinara a UPFAR-ARGOA este reconvocată în data de 24 martie 2017, la aceeaşi oră, adresă și cu aceeaşi ordine de zi.
În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare, pe care îl regasiți în ordinea de zi atașată și să-l trimiteţi până cel târziu 17.03.2017, la adresa poştala: UPFAR-ARGOA, Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, corp B, et. 1, cam. B112 , sector 1, Cod postal 010026, Of. P. 1, Tel & fax 021.311.71.04/021.310.09.04,
sau
prin poșta electronică: secretariat@upfarargoa.ro
Membri sau reprezentanții acestora sunt rugați să prezinte cu ștampila societății și cu mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

AttachmentSize
pv_indreptare_eroare_materiala_nr.inreg_._orda__rg_ii-5670-12.09.2017.pdf64.85 KB
convocare_aga_01__2017.pdf129.04 KB
proiecte_hotarari_aga_2017.pdf697.79 KB
hotarari_ago_martie_2017.pdf652.54 KB
dare_de_seama_2016.pdf1.33 MB
romania_libera.pdf118.59 KB
situatia_anuala.pdf99.26 KB