CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR UPFAR-ARGOA - 01/02.11.2018

Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor, pentru data de 01.11.2018, ora 15.00, la adresa din București, strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1.

În lipsă de cvorum Adunarea Generala Extraordinară a UPFAR-ARGOA, este reconvocată în data de 02.11.2018, la aceeaşi oră, adresă și cu aceeaşi ordine de zi.

Pentru indeplinirea tuturor prevederilor legale, privind opozabilitatea fuziunii UPFAR ARGOA, in calitate de absorbanta, prin absorbtia ARDAA, va transmitem spre informare, analiza si pentru a se efectua propuneri, in cadrul AGE, urmatoarele:

- Proiectul de fuziune atasat si anexele nr. 1,2,3, ce urmează a fi dezbatute, in vederea confirmarii si aprobării in AGE;

- Procesul verbal de predare primire a patrimoniului ARDAA(absorbita), catre UPFAR ARGOA(absorbanta)ce urmează a fi dezbatut, in vederea confirmarii si aprobării, cu mentiunea ca, la realizarea operatiunii de fuziune, sunt aplicabile prevederile art.1624 si urm.Cod Civil, privind confuziunea, avand in vedere faptul ca, in cadrul raportului obligational, calitatile de creditor si debitor, se intrunesc in aceeasi persoana juridica si pe cale de consecinta, obligatiile se sting, prin confuziune.

AttachmentSize
upfar_argoa_convocare_age_01-02_noiembrie__2018.pdf457.16 KB
proiect_de_fuziune_prin_absorbtie_ardaa-upfar.pdf1.07 MB
upfar_argoa_proiecte_hotarare_age_01-02.11.2018.pdf360.78 KB
registru_special-ardaa_59.pdf116.63 KB
registru_special-upfar-argoa_102.pdf148.4 KB
upfar-argoa_hot._age_02.11.2018.pdf218.97 KB
upfar-argoa_pv_age_02.11.2018.pdf515.5 KB