CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA 2016

Prin prezenta, vă anunțăm că joi, 24 martie 2016, ora 12, este convocată Adunarea Generală Anuală a membrilor UPFAR-ARGOA, care va avea loc la sala de proiectie a CNC (Centrul Național al Cinematografiei ) din str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, București. In lipsă de cvorum Adunarea Generală Anuală a UPFAR-ARGOA este reconvocată în data de 25 martie 2016, la aceeaşi oră, adresă și cu aceeaşi ordine de zi.

REPARTITII TRIMESTRUL IV 2015

UPFAR-ARGOA, este în curs de efectuare a repartiţiilor drepturilor patrimoniale conexe dreptului de autor cuvenite titularilor de drepturi, producători de opere audiovizuale şi videograme, aferente trimestrului IV 2015.

- Retransmitere prin cablu
- Comunicare publică/Ambiental

Membrii UPFAR-ARGOA, au obligatia conform statutului Cap. VII, Art. 7.2, lit.b) să declare în totalitate repertoriul pe care îl deţin şi cel nou creat sau dobândit prin cesiune ori moştenire şi să-l reactualizeze o data la 3 (trei) luni.
In acest sens regasiti atasat :

U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A.

Syndicate content